DATA ENTRY

posted in: Services | 0

บริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูล ใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ

การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร ข้อมูลที่แม่นยำสามารถให้ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อกระบวนการตัดสินใจของบริษัท และการตอบสนองต่อการแข่งขัน ทุกบริษัทใหญ่หรือเล็กจัดการธุรกรรมทุกวันแต่ละรายการเหล่านี้ ทั้งการเงิน การขาย หรือการผลิต ถือเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องธุรกิจขั้นสุดท้ายของบริษัท

ที่ Ricco เราเข้าใจดีว่าการกรอก หรือ key ข้อมูลเข้าระบบเป็นส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูล และและใช้เวลานาน เราจึงให้บริการ key ข้อมูลให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น  key ข้อมูลจากใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบของ คอมพิวเตอร์ Database file ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น กรอกข้อมูลเก็บในรูปแบบ SQL data กรอกข้อมูลเก็บในรูปแบบ Excel file  เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก  ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ระบบกรอกข้อมูลที่มีความปลอดภัย และการจัดการที่ได้มาตรฐาน

บริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลของเราดำเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพ มีบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data cleansing) เพื่อทำข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

บริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลมีอะไรบ้าง?

 • บริการป้อนข้อมูลใบสมัครสมาชิกต่างๆ ใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือ ป้อนเข้าระบบที่ออกแบบ Application มาเพื่อลูกค้าแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ
 • บริการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม, แบบสำรวจ การป้อนข้อมูลของแบบสอบถามการวิจัยที่มีข้อมูลปริมาณมาก
 • บริการป้อนข้อมูลแบบสำรวจธุรกิจ แบบฟอร์มการสำรวจที่เขียนด้วยลายมือ พิมพ์ลงในรูปแบบตารางเพื่อการวิเคราะห์
 • บริการป้อนข้อมูลคูปองชิงโชค ชิงรางวัล
 • บริการป้อนข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ
 • บริการป้อนข้อมูลเอกสารต่างๆ
 • การป้อนข้อมูลสำหรับเอกสารที่พิมพ์ / เขียนด้วยลายมือ
 • นอกจากนั้นเรายังรับสแกนเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บไว้ในรูปแบบ เอกสารภาพ .PDF หรือ .JPG เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการค้นหาและตรวจสอบในภายหลัง

Capacity

 • 80,000 ใบสมัครต่อเดือน
 • สแกนใบสมัคร/เปลี่ยนชื่อตามเงื่อนไข 8,000 ใบต่อวัน
 • คีย์ข้อมูล 6,000 Record ต่อวัน
 • QC 5,000 ต่อวัน
 • Export ข้อมูลส่งได้ทุกวัน (ลูกค้าปัจจุบันส่งข้อมูลวันละ 5,000 record)

กระบวนการทำงาน

 • คัดแยกเอกสารก่อนเข้านาเข้าระบบ เช่น แยกเอกสารตามสาขา, ระดับสมาชิกในใบสมัคร เป็นต้น
 • ระบบจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย
 • พนักงานที่คีย์ข้อมูลอยู่ในห้องที่จัดเตรียมไม่สามารถนาอุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเข้าไปในห้อง
 • มีระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำก่อนนาเข้าระบบ
 • มีระบบตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ
 • มีระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ สามารถระบุ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ได้อย่างแม่นยำ
 • ข้อมูลทุก Record ผ่านการ QC ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • มีระบบ Report ที่สามารถออกรายงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • มีขั้นตอนการทำลายเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีเอกสารcertificate ยืนยันการทำลายเอกสาร
 • เครื่อง Server จะใช้เก็บแค่ข้อมูลของลูกค้าอย่างเดียว แยกส่วนจากระบบหลักของบริษัท
 • การส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน สามารถ encryption ข้อมูลก่อนส่งได้

รูปแบบไฟล์ที่สามารถ Export ได้

 • Excel File
 • CSV
 • XML File (ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ)
 • PDF
 • พิมพ์เป็น Label (หรือ Generate เป็น label ที่พร้อมพิมพ์)
 • Text File
 • Database File

ระบบความปลอดภัย

 • พนักงานคีย์ข้อมูลทุกคนต้องทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนเริ่มงาน

 • ต้องสแกนนิ้วมือก่อนเข้าห้องปฏิบัติงาน

 • มีห้องคีย์ข้อมูลโดยเฉพาะ เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในห้อง

 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ที่บันทึกภาพ บันทึกข้อมูลเข้าไปในห้องได้

 • มีตู้ล็อคเกอร์ให้พนักงานเก็บสิ่งของส่วนตัว

 • ภายในห้องปฏิบัติงานมีกล้องวงจรปิด

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้คีย์ข้อมูลไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล Private Server ไม่เชื่อมต่อกับระบบใดๆ ในองค์กร