KT Corp ของเกาหลีใต้เตรียมขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลทั่วโลกร่วมกับ KIND

posted in: Blog | 0

KT Corp บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ เตรียมขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลทั่วโลกร่วมกับ Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เนื่องจากคาดการณ์ว่า อุปสงค์ธุรกิจประเภทดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นในยุคหลังโควิด-19

ระหว่างการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พันธมิตรทั้งสองรายต่างเห็นพ้องที่จะส่งเสริมธุรกิจศูนย์ข้อมูลและโครงการเมืองอัจฉริยะทั่วโลกของ KT นอกจากนี้ยังจะร่วมมือกันในโครงการศูนย์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงิน

“KT จะใช้ประโยชน์จากความสำเร็จทางธุรกิจที่หลากหลายจากตลาดในประเทศเพื่อขยายไปทั่วโลกผ่านความร่วมมือกับ KIND” คุณ Park Yoon-Young หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรของ KT กล่าว “การเป็นพันธมิตรของเราครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจของเกาหลีใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ICT ในต่างประเทศได้ง่ายเหมือนกับที่ทำได้ในเกาหลีใต้”

KT จะให้ความสำคัญกับการออกแบบศูนย์ข้อมูลและสร้างแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน KIND จะเป็นผู้นำในด้านการค้นหาอุปสงค์ใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับโครงการต่างประเทศ โดยการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ KT นั้นจะช่วยเพิ่มความดึงดูดด้านการลงทุนให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของเกาหลีใต้

“KIND กำลังเข้าร่วมในธุรกิจใหม่ของการสร้างศูนย์ข้อมูลด้วยการลงนาม MOU กับ KT” คุณ Hur Kyong-Goo ซีอีโอของ KIND กล่าว “เมื่อบริษัททั้งสองของเราร่วมมือกัน เราจะช่วยเหลือธุรกิจในเกาหลีใต้ให้ประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corp., หรือ KIND เป็นองค์กรเพื่อการลงทุนของรัฐบาล ที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจของเกาหลีใต้ KIND สนับสนุนสัญญาโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ให้ข้อมูลและคำปรึกษา รวมถึงสร้างการร่วมลงทุนในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน