ทำความรู้จักกับการทำลายข้อมูล Data Wiping หรือ Data Sanitization

posted in: Blog | 0

การทำลายข้อมูล ถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในหน่วยงานหรือบุคคลธรรมดา เนื่องจากภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์มีให้พบเห็นมากขึ้น ทั้งการแฮกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ข้อมูลเซิฟเวอร์ใหญ่ ๆ ในองค์กร เพื่อหวังจะขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลต่าง ๆ ไปแสวงหาผลประโยชน์กันมากขึ้น ดังนั้น การลบหรือทำลายข้อมูล จะต้องใช้วิธีที่ถูกต้อง และสามารถลบข้อมูลได้ทั้งหมด