วิวัฒนาการการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และอนาคตของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

posted in: Blog | 0

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะถูกเก็บผ่านหน้าจอ ไม่ว่าเป็นตอนที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์หรือตอนที่เราใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลง่ายขึ้น