วิวัฒนาการการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และอนาคตของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

posted in: Blog | 0

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะถูกเก็บผ่านหน้าจอ ไม่ว่าเป็นตอนที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์หรือตอนที่เราใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลง่ายขึ้น

ทำไมเราต้องปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของตัวเอง ?

posted in: Blog | 0

ทำไมเราต้องปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของตัวเอง ? การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เมื่อให้ใครไปแล้ว เขาจะต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น

ครม. เลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) ออกไป 1 ปี

posted in: Blog | 0

คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3