ทำความรู้จักกับประเภทข้อมูล ข้อมูลมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

posted in: Blog | 0

ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของข้อความหรือตัวเลข ซึ่งข้อความหรือตัวเลขเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน พืช สัตว์ และสิ่งของ ในบทความนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูล ว่าข้อมูลมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณรู้เรื่องของข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะ

ข้อมูล (Data) หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร

posted in: Blog | 0

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม