ท่านั่งทำงานผิด ๆ ที่คุณอาจทำโดยไม่รู้ตัว ต้องรีบเปลี่ยนทันที

posted in: Blog | 0

การนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยได้ จึงทำให้เราเปลี่ยนท่านั่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถของเราไปเรื่อย ๆ และเรามักจะมีท่านั่งที่เรารู้สึกสบายตัว แต่เราไม่อาจทราบได้ว่าท่านั่งเหล่านั้นอาจจะเป็นท่านั่งที่ผิด