งานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล (Data Entry) คืออะไร ? ทำอะไรบ้าง

posted in: Blog | 0

ตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล (Data Entry) คือ พนักงานที่ทำหน้าที่คีย์ข้อมูล จากเอกสารที่เป็นกระดาษ เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบการคีย์ และข้อมูลที่คีย์จะแตกต่างกันไป ตามลักษณะงาน