แนะนำวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

posted in: Blog | 0

เนื่องจากอีก 5 เดือนข้างหน้า กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 นี้ ทำให้หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เพื่อเพิ่มความเข้าใจกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น