แนะนำวิธีทำลายเอกสารสำคัญอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย

posted in: Blog | 0

เอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ต้นขั้วการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้รวมไปถึงข้อมูลทางธุรกิจ ความลับทางการค้า สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งเอกสารสำคัญส่วนตัว หรือเอกสารสำคัญของออฟฟิศ