แนะนำวิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านทางออนไลน์

posted in: Blog | 0

ประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์