การทำความสะอาดข้อมูล Data cleansing หรือ Data cleaning คืออะไร

posted in: Blog | 0

การทำความสะอาดข้อมูล Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing คือ กระบวนการตรวจสอบ การแก้ไข หรือการลบ เพื่อให้รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง

CRM คืออะไร ทำไมต้องทำ CRM

posted in: Blog | 0

CRM หรือ Customer Relationship Management หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของการทำงานในองค์กร เป็นกระบวนการในการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

DATA CLEANSING บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูล

posted in: Services | 0

DATA CLEANSING บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูล สร้างข้อมูลที่ถูกต้อง update มุมมองลูกค้าแบบเดียวซึ่งหมายความว่ามี Database ที่ถูกต้องทันสมัยใช้งานได้จริง