งานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล (Data Entry) คืออะไร ? ทำอะไรบ้าง

posted in: Blog | 0

ตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล (Data Entry) คือ พนักงานที่ทำหน้าที่คีย์ข้อมูล จากเอกสารที่เป็นกระดาษ เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบการคีย์ และข้อมูลที่คีย์จะแตกต่างกันไป ตามลักษณะงาน

Data Entry หรือ บริการรับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม บริการคีย์ข้อมูลต่าง ๆ คืออะไร ?

posted in: Blog | 0

Data Entry หรือ บริการรับคีย์ข้อมูล คือ การคีย์ข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเข้าเก็บเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Export เพื่อนำไปใช้งานต่อในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย