เหตุใดระบบ Cyber Security ที่ดี จึงเริ่มต้นจากการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

posted in: Blog | 0

เหตุใดระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ดี จึงเริ่มต้นจากการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคของ Zero Trust การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลเป็นไปอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้