แนะนำวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

posted in: Blog | 0

เนื่องจากอีก 5 เดือนข้างหน้า กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 นี้ ทำให้หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมวิดีโอสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เพื่อเพิ่มความเข้าใจกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น

กฎหมาย PDPA จะบังคับใช้ในอีก 5 เดือนข้างหน้า องค์กรของคุณพร้อมหรือยัง ?

posted in: Blog | 0

กฎหมาย PDPA ที่จะบังคับใช้ในอีก 5 เดือนข้างหน้า ซึ่งทางบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (Bluebik) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันข้อมูลลูกค้าได้กลายเป็นสินทรัพย์สำคัญขององค์กร

“เทรนด์ไมโคร” แนะองค์กรยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

posted in: Blog | 0

“เทรนด์ไมโคร” แนะองค์กรยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เหตุ Ransomeware สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นหลังโควิด-19

ครม. เลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) ออกไป 1 ปี

posted in: Blog | 0

คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3

กฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) คืออะไร

posted in: Blog | 0

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมที่มีสถานะเป็น เจ้าของข้อมูล ที่ไปใช้บริการต่าง