Data verification and validation

posted in: Services | 0

Ricco นอกจากมี บริการคีย์ข้อมูลจากใบสมัครบริการ Data Cleansing เรายังมีอีกหนึ่งบริการคือ Data Verification and validation คือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด คล้ายกับการทำ Data Cleansing เพียงแต่วิธีนี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดขึ้นมา และจัดกลุ่มข้อมูล แยกประเภทข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อการทำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเงื่อนไขของลูกค้า เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของ ที่อยู่ อาทิ ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

บ่อยครั้งที่ฐานข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจเกิดจากที่ตัวลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพนักงานกรอกผิด หรืออยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เช่น เบอร์โทรกรอกไม่ครบ รูปแบบเบอร์โทรที่มีการกรอกมาหลากหลาย อีเมลไม่ถูกต้อง เป็นต้น เราสามารถเอาข้อมูลดังกล่าวเข้ากระบวนการ Data verification เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแก้ไข หรือแยกข้อมูลที่ไม่ตรงเงื่อนไขออกมา

หลักการแก้ไขข้อมูล

ลูกค้าสามารถกกำหนดเงื่อนไขได้เอง เช่น ถ้าเจอข้อมูลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ห้ามแก้ไข ให้แยกข้อมูลดังกล่าวออกมา หรือ ถ้าเจอข้อมูลที่ผิด ให้แก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ก็ได้เช่นกัน

การทำ Data Verification มีอะไรบ้าง

 • ตรวจสอบเบอร์โทรที่ไม่ตรงเงื่อนไข เช่น 892221587 แก้ไขเป็น 0892221587
 • เปลี่ยนรูปแบบของเบอร์โทร เช่น 0892221587 แก้ไขเป็น 08-9222-1587
 • ตรวจสอบรูปแบบอีเมลที่ไม่ถูกต้อง เช่น username @ riccoprint.com แก้เป็น username@riccoprint.com
 • เช็คข้อมูลซ้ำระหว่างฐานข้อมูล 2 ชุด หรือมากกว่า
 • เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดมา

รูปแบบไฟล์ที่สามารถ Export ได้

 • Database File
 • Excel File
 • CSV
 • XML File
 • PDF
 • Text File
 • Generate เป็น label ที่พร้อมพิมพ์
 • อื่นๆ ตามลูกค้าแจ้ง

ทุกขั้นตอนการส่งไฟล์ไม่ว่าจะผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Falsh drive สามารถให้เราเข้ารหัส (encryption) ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้

จุดเด่น

 • ลูกค้ากำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลได้เอง
 • ลูกค้าเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการได้เอง
 • กระบวนการทำงานทั้งหมด ตรวจสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบซ้ำด้วยคน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะสมบูรณ์ที่สุด
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลและระบบจัดเก็บฐานข้อมูล จะสร้างขึ้นมาใหม่ สำหรับลูกค้าแต่ละราย ไม่เก็บข้อมูลรวมกัน
 • มีระบบสำรองข้อมูล และระบบทำลายข้อมูลใน Database สามารถตรวจสอบและเข้าดูการทำลายข้อมูลได้
 • ระบบกรอกข้อมูลเป็น Private Server ไม่เชื่อมต่อกับระบบใดๆ ในองค์กร ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณข้อมูล
 • มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูล

มาตรฐานการทำงาน

 • ก่อนเริ่มงานสามารถออกหนังสือสัญญาการรักษาข้อมูลให้กับลูกค้าได้
 • ระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็น Private Server ไม่เชื่อมต่อกับระบบใดๆ ในองค์กร ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และห้อง Server เข้าถึงได้เพียงแค่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นห้องปิด และต้องสแกนนิ้วก่อนเขาห้อง มีกล้องวงจรปิด
 • มีกระบวนการทำลายข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำลายข้อมูลทันทีเมื่อกระบวนการทำงานเสร็จสิ้น
 • มีขั้นตอนการลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือ ลูกค้าสามารถตรวจสอบขั้นตอนการลบข้อมูลได้ทุกครั้ง
 • มีระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ สามารถระบุ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม และ QC ซ้ำด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
 • มีระบบ Report ที่สามารถรายงานตามที่ลูกค้าต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าสูญหาย และลบข้อมูลที่สำรองทุกอย่างหลังงานเสร้จสิ้น
 • มีขั้นตอนการส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าสามารถให้เราเข้ารหัส (encryption) ก่อนส่งได้ และมั่นใจว่าเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้