Data Entry หรือ บริการรับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม บริการคีย์ข้อมูลต่าง ๆ คืออะไร ?

posted in: Blog | 0

Data Entry หรือ บริการรับคีย์ข้อมูล คือ การคีย์ข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเข้าเก็บเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถ Export เพื่อนำไปใช้งานต่อในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่สามารถ Export ได้นั้น เช่น Database File, Excel File, CSV, XML File, PDF, Text File, Generate เป็น label ที่พร้อมพิมพ์ หรืออื่น ๆ ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่สามารถคีย์ได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล สถานที่ทำงาน สัญญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลข Passport หมายเลขสมาชิก วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ ข้อมูลแบบสอบถามต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือรูปแบบของข้อมูลได้ อาทิ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในการบริการ Data Entry สามารถป้อนข้อมูลหรือคีย์ข้อมูลได้ ดังนี้

  • บริการป้อนข้อมูลใบสมัครสมาชิกต่าง ๆ ใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือลูกค้า หรือพนักงานขององค์กร
  • บริการป้อนข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบสอบถามการวิจัย
  • บริการป้อนข้อมูลแบบสำรวจธุรกิจ แบบฟอร์มการสำรวจที่เขียนด้วยลายมือ
  • บริการป้อนข้อมูลคูปองชิงโชค ชิงรางวัล
  • บริการป้อนข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ
  • บริการป้อนข้อมูลเอกสารต่าง ๆ
  • การป้อนข้อมูลสำหรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ

ในส่วนของขั้นตอนการทำงานเพียงแค่คุณรวบรวมใบสมัคร แบบสอบถาม เอกสารต่าง ๆ ที่เขียนด้วยรายมือลูกค้า พนักงาน ส่งไปให้บริษัทบริการรับคีย์ข้อมูล หลังจากนั้นคุณก็รอรับข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลไปใช้งานต่อได้เลย