Big Data คืออะไร? แล้วแบบไหนหมายถึง Big Data มาไขคำตอบกัน

posted in: Blog | 0

Big Data เป็นคำที่ใครบางคนอาจจะรู้จัก อาจจะเคยเห็น เคยได้ยิน แต่ไม่เคยรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของคำนี้ว่าคืออะไร และแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็น Big Data ได้ ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Big Data และมาไขคำตอบกันว่าแบบไหนหมายถึง Big Data กันค่ะ ถ้าอยากรู้แล้วว่า Big Data คืออะไร ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ทำความรู้จักกับ Big Data

Big Data 

Big Data หมายถึง Data หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ ข้อมูลมหาศาล ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย เช่น Facebook, twitter หรือ ไฟล์จำพวกมีเดีย เป็นต้น

ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร และภายนอกที่มาจากการติดต่อระหว่างองค์กร หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการนำมาประมวลแ ละวิเคราะห์เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

คุณลักษณะของ Big Data 

ปริมาณ (Volume) หมายถึง ข้อมูลนั้นมันต้องมีขนาดใหญ่มาก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณมากกว่าหน่วย TB (Terabyte) ขึ้นไป

ความเร็ว (Velocity) หมายถึง ข้อมูลดังกล่าวต้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลจากภาพถ่ายโทรศัพท์ที่ถูกอับโหลดขึ้น ข้อมูลการพิมพ์สนทนา ฯลฯ หรือก็คือข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแบบไม่มีหยุด

ความหลากหลาย (Variety) หมายถึง รูปแบบข้อมูลต้องมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพรูปภาพ ตัวอักษร หรือวีดีโอ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลจาก Platform, e-commerce, Social Network เป็นต้น

ยังไม่ผ่านการประมวลผล (Veracity) หมายถึง ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ เพื่อการประกอบการพิจารณาได้

Big Data นอกจากจะลองรับสื่อสังคม Social ต่าง ๆ แล้วยังใช้ในทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำค่ามาก ๆ เพราะในสภาวะการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันที่ร้อนแรงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตรงจุด จะทำให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งในทุก ๆ ด้าน ในมุมของเว็บไซต์ หรือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ Big Data จะเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์หรือการใช้แอพพลิเคชั่น ตลอดจนข้อมูลการสนทนาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง และสื่อสารกับลูกค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ และเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

Big Data เป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากการให้บริการมาใช้วิเคราะห์ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ทั้งการพัฒนาด้านการขาย และการตลาด การปรับปรุงสินค้าบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาคการผลิตที่นำข้อมูล Big Data ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม Productivity ในกระบวนการผลิต และการดำเนินงานนั่นเอง

เกี่ยวกับ Ricco Smart Data

Ricco Smart Data ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ริคโค จำกัด เราเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการ ผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรมาแล้วเป็นเวลากว่า 24 ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำงานสิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจ ที่มีความต้องการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย เรามีความมุ่งมั่นที่จะประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม จริงใจ มีคุณภาพ ให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ด้านงาน Data Cleansing มากกว่า 10 ปี และด้านงานคีย์ข้อมูล (Data Entry) มากกว่า 5 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจ และมั่นใจได้อย่างแน่นอน

รูปภาพ: www.vecteezy.com