ครม. เลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) ออกไป 1 ปี

posted in: Blog | 0

คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3

กฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) คืออะไร

posted in: Blog | 0

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมที่มีสถานะเป็น เจ้าของข้อมูล ที่ไปใช้บริการต่าง