DIRECT MAIL

posted in: Services | 0

การตลาดทางตรงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ Direct Mail เป็นแนวทางการเพิ่มยอดขายอีกหนึ่งช่องทาง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถนำพาสินค้าและโปรโมชั่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้าเฉพาะบุคคล  สามารถมอบส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ ยิ่งเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่แคบๆ ยิ่งได้ผลและใช้งบประมาณน้อย  ช่วยให้เราสามารถจัดสรรงบการตลาดได้ เพราะเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับสินค้า หรือโปรโมชั่นนั้นๆ

การทำ Direct Mail เราจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว อาจจะใช้ข้อมูลสมาชิก หรือประวัติการเข้ามาใช้งานของลูกค้า อาทิ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, ที่อยู่ ลักษณะนิสัย ความต้องการ หรือชอบใช้สินค้าประเภทไหน เป็นต้น และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมีการทำ data cleansing ก่อนกระบวนการพิมพ์

Direct Mail จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เพราะทำให้ลูกค้าสนใจเปิดอ่านมากกว่าจดหมายโปรโมชั่นทั่วไป  คุณสามารถเพิ่มข้อมูลชื่อ เพศ สถานที่ หรืออายุ นี่เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการถึงดูดความสนใจของลูกค้าคุณ เน้นสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย ตรงประเด็น เน้นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  อาทิ

 • โปสการ์ดวันเกิด และคูปอง
 • ข้อความแนะนำสินค้าหรือข้อเสนอพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ยึดตามประวัติการซื้อ
 • ข้อความ และส่วนลด ยึดตามเพศ
 • ข้อความ และส่วนลด ยึดตามอายุ
 • ข้อความ และรูปภาพ ยึดตามภูมิศาสตร์
 • ข้อความ และรูปภาพ ที่เจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม

ลักษณะพิเศษของ Direct Mail

 • การเข้าถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง
 • มีความเป็นไปได้ที่ถูกเห็นและถูกอ่านสูง
 • สามารถเลือกผู้รับเป้าหมายได้อย่างเสรี
 • สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะกับเวลา

รูปแบบของ Direct Mail

 • จดหมาย
 • ไปรษณียบัตร หรือโปสการ์ด
 • แผ่นพับ
 • ใบปลิวโฆษณา
 • จุลสาร

ก่อนการจัดทำ Direct Mail ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • กำหนดจุดมุ่งหมาย
 • ระบุเป้าหมาย
 • จัดเตรียมรายชื่อเป้าหมาย
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่ง
 • กำหนดโครงสร้างเนื้อหา
 • กำหนดรายละเอียดของเนื้อหา
 • รูปแบบการแสดงออก
 • กำหนดงบประมาณ

การทิ้งช่วงห่างของ Direct Mail

เนื่องจากการใช้จดหมาย อาจไม่เห็นผลได้ด้วยจดหมายฉบับเดียว ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  อาจต้องส่งจดหมายติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งท่านจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วางแผนการติดต่อทั้งหมดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างงานพิมพ์ Direct Mail บางส่วน