การทำความสะอาดข้อมูล Data cleansing หรือ Data cleaning คืออะไร

posted in: Blog | 0

การทำความสะอาดข้อมูล Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing คือ กระบวนการตรวจสอบ การแก้ไข หรือการลบ เพื่อให้รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง

ครม. เลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) ออกไป 1 ปี

posted in: Blog | 0

คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3

กฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) คืออะไร

posted in: Blog | 0

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลจึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมที่มีสถานะเป็น เจ้าของข้อมูล ที่ไปใช้บริการต่าง

อยากทำ Direct Mail ต้องเตรียมตัว เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

posted in: Blog | 0

การทำ Direct Mail เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลอะไรบ้าง สำหรับคนที่ไม่เคยทำอาจจะมีความกังวลว่าเราพร้อมพอที่จะเริ่มต้นทำ Direct Mail แล้วหรือยัง

CRM คืออะไร ทำไมต้องทำ CRM

posted in: Blog | 0

CRM หรือ Customer Relationship Management หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของการทำงานในองค์กร เป็นกระบวนการในการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว